Paxcatcatziniya

A ma tascujut tu litalakapas chi Ekit totonaco, aktim tascujut tu malacatzuquini aktim tamacxtimut  ti cahuanican Unión Nacional de Traductores Indígenas A.C (UNTI A.C).

A ma tamacxtumit ti huanican UNTI litascuj xpalacat xtachihuin Dios na chaan nac quintachihuincan tu huilako nac quinpulatamatcan tu huanican México. A ma na  tamacxtumit tatzok nac quintachihuincan laqui equinan nalikalhtahuakaya, hu ama calipaxcatcatziniya UNTI cumu quincalacasquinin cho quincamaktayan laqui tze naly ama tascujut nac quintachihuincan tu huanican totonaco.

Xla: Sain 'lluvia'